header_sociala_arbetsvillkor_NY

Sosiale arbeidsforhold

Det er viktig for både oss og kundene våre at Stayhards produkter produseres i fabrikker med gode arbeidsforhold. Som preges av respekt for menneske og miljø. I dette øyemed har vi, som del av Ellos Group, etablert en adferdskodeks basert på standarden Initiative Clause Social, ICS, som omhandler barnearbeid, tvungen / ufrivillig arbeidskraft, diskriminering, rett til å tilhøre fagforening, lønn, fordeler, helse, sikkerhet på arbeidsplassen og miljø.

Alle nye leverandører må signere disse etiske retningslinjene og garantere at de jobber aktivt med å etterleve dem. For å sikre dette jobber Stayhard aktivt for et nært samarbeid med samtlige leverandører. I tillegg gjennomfører vår største samarbeidspartner, Kering Group Sourcing, KGS, regelmessige inspeksjoner og oppfølginger hos fabrikkene. For samarbeidspartnere utenfor KGS gjennomfører vi tilsyn og oppfølginger via Bureau Veritas.

Som del av Ellos Group, ble Stayhard i 2016 også medlem av Accord Bangladesh, en uavhengig avtale mellom varemerker og fabrikker. Medlemmene jobber sammen for et sikkert og trygt arbeidsmiljø i Bangladesh.

Vi følger Ellos Groups felles Suppliers Code of Conduct som du kan lese mer om her: Suppliers Code of Conduct