djuhallning_header_NY

Dyrehold

Dyrenes rettigheter og velbefinnende er viktig for oss, og vi jobber alltid for et godt dyrehold. Vi stiller krav til våre leverandører om å følge godt dyrehold, og vi har som mål å forbedre dyrenes velferd gjennom hele verdikjeden, fra beite til transport og slakteri. Vår ambisjon er å jobbe for å oppnå full sporbarhet fra oppdrettere til leverandører. Vi anser det som viktig å opprettholde en kontinuerlig dialog med leverandørene våre, og å samarbeide med andre bedrifter og organisasjoner for å sammen bidra til bedre dyrehold i vår bransje.

Stayhard er medlem i den internasjonale avtalen Fur Free Alliance. Vi tillater ikke ekte pels i sortimentet vårt eller produkter som er testet på dyr. Alle produkter og ingredienser må også følge Europarådets forordning nr. 1223/2009.

Nedenfor følger vår policy når det gjelder produkter med animalske fibre:

Dyretester
- Vi tillater ikke dyretesting av våre skjønnhetsprodukter, hverken under produksjonen eller av ferdige produkter.

Skinn
- Vi tillater kun skinn fra dyr som er avlet for næringsmiddelindustrien og hvor skinnet er et restprodukt.

Eksotisk skinn
- Vi tillater ikke skinn fra eksotiske dyr som for eksempel slanger, krokodiller, alligatorer eller øgler.

Pels
- Vi tillater ikke produkter som inneholder ekte pels i sortimentet vårt. Unntaket er sauepels som regnes som skinn, da sauene først og fremst avles for kjøttproduksjon.

Hund og katt
- Vi tillater ikke bruk av deler fra hund og katt.

Animalske fibre
- Vi tillater ikke angoraull i produktene våre.

Ull
- Vi aksepterer ikke mulesing, et inngrep som utføres på merinosau for å unngå blåfluer som legger egg i foldene på sauens bakpart. Stayhard tar avstand fra dyreplageri, og aksepterer heller ikke klips som alternativ. Stayhard selger kun sertifiserte produkter i merinoull hvor leverandørene garanterer mulesingfri merinoull.
- Vi aksepterer kun ull fra leverandører med godt dyrehold.
- Vi jobber for et godt dyrehold, og har dialoger med leverandører for å spore hele verdikjeden.

Dun og fjær
- Vi tillater ikke dun eller fjær plukket fra levende fugler.
- Vi tillater ikke dun eller fjær plukket fra tvangsførede fugler (for foie gras).
- Vi tillater ikke dun eller fjær fra utrydningstruede eller eksotiske dyrearter.
- Vi tillater kun dun og fjær fra fugler som er avlet for næringsmiddelindustrien hvor dunet eller fjærene er et restprodukt.
- Vi selger kun dun- og fjærprodukter som er sertifiserte med attest som garanterer at dunet eller fjærene kommer fra døde fugler.