Samfunnsengasjement

Vi på Stayhard forsøker å engasjere oss i både store og små utfordringer i samfunnet når vi har mulighet og anledning. Det viser for eksempel at vi er såk. Silverpartners hos «Räddningsmissionen Göteborg».