Vårt bærekraftarbeid

Ved å samarbeide tror vi at vi kan levere en systemendring i hvordan vår bransje håndterer viktige etiske handels- og bærekraftutfordringer, og proaktivt utforme en fremtid som vi alle tror på.