Personvernerklæring Stayhard

Ellos Group AB, org. nr 556217-1925, Ödesgärdsgatan 6, 501 86 Borås, Sverige (”Stayhard”) behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, inkludert EUs personvernforordning. Med benevnelsene "vi, våre, vårt og oss" nedenfor refereres til Stayhard.


Personvernombud


Stayhard har utpekt Magnus Axelsson som personvernombud. Personvernombudet har bl.a. som oppgave å påse at Stayhard behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldede lovgivning. Personvernombudets kontaktopplysninger er dpo@ellosgroup.se


De personopplysninger som behandles


De opplysninger som behandles er personopplysninger som du gir oss, som vi samler inn fra deg og som vi får om deg fra andre.

Personopplysninger som du gir oss
Når du gjennomfører et kjøp, registrerer deg for vårt nyhetsbrev, registrerer brukerkonto, tegner forsikring, benytter tjenester på vår hjemmeside, våre sosiale medier eller håndhever dine rettigheter iht. forbrukerkjøpslovgivningen, vil du gi oss tilgang til dine personopplysninger. Personopplysninger som du gir oss og som vi behandler kan f.eks. være ditt navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer, samt e-postadresse.

Personopplysninger som vi samler inn fra deg
Når du gjennomfører et kjøp hos Stayhard, når du kontakter oss og når du benytter vår hjemmeside, din brukerkonto eller sosiale medier kommer vi til å hente inn personopplysninger om deg. Denne informasjonen inkluderer ditt navn, fødselsdato, kjønn, kontaktopplysninger, kundeopplysninger, IP-adresse, operativsystem, informasjon om den maskinvare og programvare du benytter, opplysninger samlet inn ved din kontakt med oss, som bl.a. innspilte lydfiler, informasjon om dine søkevaner (slik som geografisk plassering, sesjonstid, hvilke eksterne sider du tidligere har besøkt, hvilke sider og sosiale nettverk du besøker hos oss, dine interesser samt informasjon om din øvrige bruk av våre tjenester og produkter), søke- og kjøpshistorikk, hvilke varer du har sett på eller lagt i handlekurven, betalingsmåte og saldo på konto og om du har kjøpt din vare på kreditt, samt din aktivitet på våre sider, sosiale nettverk og på hjemmesiden.

Personopplysninger om deg som vi får fra andren
Stayhard kan komme til å motta e-post og annen korrespondanse som inneholder personopplysninger om tredjeparter og Stayhard behandler derfor slike personopplysninger. Om det er nødvendig kommer Stayhard til å informere deg som tredjepart om denne behandlingen.


Hvorfor og på grunnlag av hvilket rettslig grunnlag behandler vi dine personopplysninger


Kundeservice og administrasjon av kundeforholdet
Vi behandler navn, adresse, mobil- og telefonnummer, e-postadresser, kjøpshistorikk og innspilte lydfiler innhentet i forbindelse med din kontakt med oss med det formål å kunne gi deg god kundeservice og for å administrere vårt kundeforhold med deg. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for at vi skal kunne overholde vår avtale med deg eller å gjennomføre tiltak før en slik avtale inngås, alternativt vår berettigede interesse til å gi god service for det tilfellet du ikke er kunde hos oss. Vår interesse i å behandle dine personopplysninger til dette formålet går foran din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.

Om du ikke oppgir ovennevnte personopplysninger har vi ikke mulighet for å levere våre produkter til deg, eller på annen måte oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

For å gi kreditt
Vi behandler opplysninger om deg og dine kjøp for å muliggjøre at du kan foreta kjøp på kreditt. I den sammenheng behandler vi ditt kundenummer, din kjøpshistorikk, kredittinformasjonen som for eksempel kreditt som er gitt deg og ditt personnummer. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for oss å oppfylle vår avtale med deg.

Markedsføring
Vi behandler navn, mobil- og telefonnummer, e-postadresser, din kjøpshistorikk og opplysninger om din bruk av sosiale medier for å sende nyhetsbrev og kampanjetilbud til deg per e-post, sms eller post. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke som vi enten innhenter i forbindelse med at du registrerer deg som bruker hos Stayhard eller i forbindelse med ditt kjøp av produkt(er) fra vårt sortiment. Du samtykker ved å aktivt huke av en eller flere rubrikker på vår hjemmeside. Du kan på samme måte tilbakekalle ditt samtykke ved å huke av i rubrikkene på vår hjemmeside.

Automatisert beslutningstaking eller profilering
For å kunne utvikle våre produkter, tjenester og tilbud til deg kan vi på en automatisert måte samle inn og analysere opplysninger om deg. Slike opplysninger er ditt navn, fødselsdato, kjønn, kontaktopplysninger, IP-adresse, operativsystem, informasjon om den maskin- og programvare du benytter, opplysninger relatert til dine henvendelser til oss, informasjon om dine "surfevaner", søke- og kjøpshistorikk, hvilke varer du har sett på og lagt i din handlekurv, betalingsmåte og kontosaldo og om du har kjøpt din vare på kreditt samt din øvrige aktivitet på våre sider, sosiale medier og vår hjemmeside. Basert på resultatet av denne analysen av ditt brukermønster (såkalt profilering) sender vi deg senere automatisk tilpasset informasjon i form av annonser og tilbud som vi tror du vil oppfatte som interessante og relevante for deg. Det finnes foreløpig ingen automatisert beslutningstaking eller profilering som vil påvirke deg rettslig eller i nevneverdig grad på annen måte. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke som vi enten innhenter i forbindelse med at du registrerer deg som bruker hos Stayhard eller i forbindelse med ditt kjøp av produkt(er) fra vårt sortiment. Du samtykker ved å aktivt huke av en eller flere rubrikker på vår hjemmeside. Du kan på samme måte tilbakekalle ditt samtykke ved å huke av i rubrikkene på vår hjemmeside.

Statistikker
Vi behandler ditt kundenummer og andre referansenummer med den hensikt å gjøre statistiske sammenstillinger. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår berettigede interesse for å føre statistikker og derigjennom utvikle vår virksomhet. Vår interesse i å behandle dine personopplysninger til dette formålet går foran din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.

Til behandling av reklamasjoner, retursendinger m.m.
Vi behandler navn, adresse, mobil- og telefonnummer, e-postadresser og kjøpshistorikk med det formål å ta hånd om ditt eventuelle ønske om å returnere produkter eller benytte deg av dine rettigheter som kunde til å gjøre gjeldende krav om feil- og forsinkelsesansvar mot oss. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser pålagt oss i henhold til forbrukerlovgivningen.

Regnskapsformål
Vi behandler informasjon om transaksjonen mellom deg og oss til regnskapsmessige formål. Vi behandler informasjon om kjøp, navn, adresse, mobil- og telefonnummer og e-postadresse. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.


Til hvem og hvilke land overfører vi personopplysninger till


Dine personopplysninger kan komme til å leveres ut til og behandles av selskap som inngår i Stayhard Group konsernet.

Stayhard kan også overføre dine personopplysninger til en tredjepart. Som et eksempel på tredjeparter som vi kan komme til å overføre dine personopplysninger til, kan nevnes speditører i forbindelse med levering av varer, mediebyråer for distribusjon av nyhetsbrev, samarbeidspartnere i forbindelse med markedsføring, kredittopplysningsforetak eller inkassobyråer for gjennomføring av kredittsjekk og advokatfirmaer for håndtering av juridiske problemstilling i vår virksomhet. Om du handler på kreditt kan vi også komme til å overføre dine personopplysninger til Resurs Bank AB. Alle disse partene er selvstendig ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

Stayhard kan komme til å overføre dine personopplysninger til tjenesteleverandører og samarbeidspartnere som behandler personopplysninger på våre vegne, såkalte databehandlere. Vi har inngått avtaler med våre databehandlere som sikrer at de behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og våre instrukser.

Stayhard kan komme til å overføre dine personopplysninger til myndigheter som måtte kreve at Stayhard utleverer personopplysninger. Stayhard kan også komme til å utlevere dine personopplysninger for å legge til rette for en fusjon, anskaffelse eller salg av alle, eller deler av, Stayhard eiendeler.

Stayhard behandler, som hovedregel, kun dine personopplysninger innen EU og EØS. Skulle personopplysninger behandles utenfor EU og EØS, kommer vi til å iverksette tiltak for å sikre at overføringen skjer på lovlig vis og at dine opplysninger fortsetter å være beskyttet av de mottagende parter utenfor EU/EØS.

Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger


Vi behandler kun personopplysninger dersom det er nødvendig for de formålene opplysningene ble sendt inn eller samlet inn for. Samme personopplysning kan lagres på flere ulike steder for flere ulike formål. Dette kan bety at en opplysning som er fjernet i et system for at den ikke lenger er nødvendig for det formålet, kan finnes i et annet system til et annet formål hvor personopplysningen fortsatt trengs.

Personopplysninger som vi behandler for kundeserviceformål og for å administrere ditt kundeforhold, behandles i den tid det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg eller så lenge vi har en berettiget interesse av å behandle opplysningene. Innspilte samtaler med deg behandles i tre måneder.

Personopplysninger som vi behandler for å muliggjøre kredittgivning behandles i den tid det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.

Personopplysninger som vi behandler for markedsføring behandles til du tilbakekaller ditt samtykke, avregistrerer deg eller på annen måte ber oss om å slutte å kontakte deg. I den forbindelse kommer vil til, i den utstrekning der er mulig, å slette de personopplysningene som vi behandler om deg relatert til automatisert beslutningstaking og/eller profilering.

Personopplysninger som vi behandler for å føre statistikk behandles frem til det aktuelle regnskapsmaterialet er slettet, nærmere bestemt i 7 år.

Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle våre rettslige forpliktelser ovenfor deg, f.eks. oppfylle garanti-, reklamasjons- eller angreretten, behandles i den tiden vi i henhold til lov har disse rettslige forpliktelsene.

Personopplysninger som vi behandler til regnskapsformål behandles i syv år i henhold til gjeldende regnskapslovgivning.

Dine personopplysninger kan bli lagret lengre enn hva som er meddelt ovenfor dersom det er nødvendig for å oppfylle lovkrav, forskrifter eller avgjørelser fattet av myndighetene.


Dine rettigheter


Når vi behandler dine personopplysninger, har du visse rettigheter i henhold til lov. Vær oppmerksom på at utøvelsen av disse rettighetene er underlagt visse krav og betingelser som er spesifisert i lov (EUs personvernforordning).

Rett til informasjon, tilgang, rettelser, sletting mv.
Du har rett til, uten kostnad, skriftlig å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan når som helst be om korrigering av uriktig informasjon, og du kan også ha rett til å be oss om å slette personopplysningene vi har registrert om deg, be om at behandlingen blir begrenset og be om at vi gir deg en kopi av disse personopplysningene. Hvis du ikke har grunnlag for forespørselen din, eller forespørselen din er urimelig, f.eks. hvis du ber om utdrag eller sletting ofte og med korte intervaller imellom, har vi rett til å nekte å imøtekomme forespørselen din, eller alternativt kreve et gebyr som dekker administrasjonskostnadene som forespørselen din har påført oss.

Rett til data portabilitet
Du kan ha rett til å motta personopplysninger om deg og som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å protestere mot direkte markedsføring
Du kan når som helst protestere mot at dine personopplysninger behandles for direkte markedsførings- eller profileringsformål. Hvis du ikke vil at vi skal behandle dine personopplysninger til dette/disse formål, ber vi deg informere oss om det gjennom å kontakte oss via vår kontaktinformasjon som angis nedenfor, se punkt 7. Vi vil da slutte å behandle dine personopplysninger for dette/disse formål og slette personopplysningene, forutsatt at vi ikke trenger å fortsette å behandle dem til noe annet formål i samsvar med denne personvernerklæringen.

Rett til å klage
Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har behandlet dine personopplysninger, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen vår, i henhold til punkt 7 nedenfor. Du har også rett til å sende inn en klage på vår behandling av personopplysninger til:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se


Kontakt oss


Du kan kontakte oss på følgende måte:
- via e-post: customerservice@stayhard.no
- via telefon: 692 09040
- ved å skrive brev til Stayhard: Stayhard AS , 501 10 BORÅS